~ A to polska wersja podobnej poetyki – rysunek do filmu "Vabank".

 Podobnie w zamieszczonym poniżej plakacie i rysunku.

 

Zdjęcie ustawiane - nie podobają nam się, bo są dydaktyczno-propagandowe, statyczne. 

 

~ Rysunki Marka Szyszki znakomite do szkiców postaci, mundurów i broni.

 

~  Rysunki do filmu "Żądło". Bardzo nam się podobają, bo korzystając z tradycji amerykańskiego rysunku sądowego, niosą ze sobą precyzję, kult szczegółu, klimat - co nas zbliża do metafory.  

~  Poniżej mamy przykład połączenia wersji statycznej z dynamiczną.

autor: Gabriel Kołat

 

Przykłady rysunków:

 

~ Coś co rysowali inni i nam się podoba, bo jest realistyczne, dynamiczne, nie ustawiane - a takie było Powstanie. 

 

 

 

 

 

 

SZUKAMY STYLU NASZEJ PANORAMY

 

... ale co to znaczy STYL? 

 

Najpierw potrzebujemy zbudować definicję i zacząć od słownika. 

 

 

STYL: 

1. zespół cech charakterystycznych dla sztuki jakiejś epoki, jakiegoś regionu lub twórcy
2. sposób wyrażania się i stała tendencja w wyborze środków językowych, charakterystyczna dla autora, kierunku, gatunku literackiego, dzieła lub okresu

 

 

POETYKA:

 - zespół środków formalnych charakterystycznych dla twórczości pisarza, szkoły poetyckiej, kierunku lub prądu w literaturze

 

(źródło: Słownik języka polskiego PWN)

 

Tyle mówi definicja o STYLU  w literaturze.

A w sztukach plastycznych?

A w sztuce PANORAMY, w której startujemy? 

Tu dopiero startujemy. Dopiero zaczynamy. Możemy Wam obiecać, że będziemy szukać aż do skutku. 

 

 

 

 

TEORIA DO PANORAMY - notatki.

 

 

W poszukiwaniu stylu

Nasz projekt nosi nazwę „Panorama Powstania Warszawskiego szkic Zdobyć Pastę” i ma zostać zrealizowany w formie komiksu dokumentalnego. Planujemy, że ten komiks – książka, będzie scenariuszem do przyszłej filmowej panoramy.
Jesteśmy na etapie intensywnych konsultacji z rysownikami, ilustratorami i twórcami komiksów. Szukamy stylu. Szukamy rozwiązań komiksowych, które w naszej powieści dokumentalnej w bardzo konkretny sposób przedstawią kluczowe sceny, przebieg walk,

Panorama Powstania Warszawskiego.

Szkic: Zdobyć PASTę

80. rocznica Powstania Warszawskiego

© Laboratorium Reportażu 2024