AKCJE SPECJALNE

- powrót

ejJesienią ubiegłego roku przeszła przez nasz kraj fala buntu młodej generacji Polaków. Problemy młodych ludzi w Polsce zawsze były traktowane przez władzę propagandowo i doraźnie, żeby nie powiedzieć wręcz niepoważnie. Wobec tego co się zdarzyło jesienią (ataki na kościoły, na księży, na religię) nie sposób przejść obojętnie i nie sposób zaakceptować archaicznego języka Rady Prezydenta ds. Młodzieży. Jesteśmy nieusatysfakcjonowani programem i językiem zastosowanym dotychczas w działalności Rady. Dlatego pozwalamy sobie na uwagi i propozycje, które być może pozwolą poprawić obecną sytuację. Uwagi nasze wynikają z wieloletniego doświadczenia w pracy z młodym pokoleniem młodzieży akademickiej.

 

 

 

 

Marek Miller                                                                                                                          Warszawa, 06.11.2020 r.

ul. Gwiaździsta 31 m . 181

01-651 Warszawa

tel. 505 181 476

e-mail: miller@marymont.pl

 

 

 

 Powołanie Rady ds. Młodego Pokolenia

  przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Dla młodego pokolenia Polska to zdecydowanie coś więcej niż PiS i PO czego najlepszym wyrazem jest urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej! Dlatego Rada winna być przy Prezydencie.

 

Cel Rady: Pozyskanie znaczącego wpływu na zdanie Prezydenta dotyczące problemów młodego pokolenia.

 

Hasło projektu: „Polska jako atrakcyjna przygoda”

 

Program:

  1. Próba zdefiniowania istoty problemu, jego znaczenia, głębokości, background-u ( podobne problemy w Europie Wschodniej, Zachodniej i na świecie ). W jakim jesteśmy miejscu? Co to miejsce oznacza i co należy zrobić Poszukiwanie nowego, adekwatnego języka oceny sytuacji, próba zarysowania systemu wczesnego ostrzegania.

 

  1. Problemy młodego pokolenia jako istotny element planowania przyszłości Polski, jej ponadpartyjnej wizji, utopii i mitu. Sformułowanie potencjalnych zagrożeń, wyzwań, nowych szans i perspektyw.

 

  1. Budowanie więzi społecznej młodego pokolenia opartej na porozumieniu i pojednaniu, opartej na odwołaniu się do sumienia, które jest ponadpartyjne i ponadreligijne ( J. Tischner ). Polska jako wspólnota odczuwana, a nie negocjowana. To co może młodych ludzi połączyć to wspólna akceptacja podstawowych zagrożeń społecznych: narkotyki, alkohol, ekologia, katastrofy żywiołowe itp. Oraz wypracowanie nowej, otwartej definicji patriotyzmu – opartej na „robieniu” punktów dla Polski.

 

  1. Próba podjęcia oddolnego ruchu społecznego powszechnej przemiany, pracy nad sobą, na wzór przedwojennego „Odrodzenia”. Praca formacyjna nad odtworzeniem „etosów” takich zawodów jak: nauczyciel, lekarz, prawnik, dziennikarz. Długotrwała próba odbudowania polskiej inteligencji, wymordowanej przez Niemców i Sowietów. Świadome kształtowanie ponadpartyjnej elity służącej nie partiom politycznym, a państwu i społeczeństwu. Obudzenie, przewietrzenie, rozruszanie, reforma uczelni wyższych jako miejsc poszukiwania prawdy i nadziei dla przyszłości. Pozyskanie zakonu Dominikanów współpracujących ze środowiskami akademickimi.

 

  1. Powołanie Centrum Informacyjnego – kto czym się zajmuje i co konkretnie robi jeśli chodzi o problemy młodego pokolenia. Monitorowanie i poddanie konstruktywnej, krytycznej ocenie w tym obszarze działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i podległego mu Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, instytucji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, organizacji religijnych. Podjęcie próby koordynacji tych działań. Stworzenie systemu nagradzania za konkretne inicjatywy. Stworzenie ponadpartyjnego lobby posłów zajmujących się problemami młodego pokolenia.

 

  1. Media, a problemy młodego pokolenia. Media nie mówią dziś o rzeczywistości, a zakrywają ją, zaciemniają, ukrywają i manipulują nią. Co zrobić aby odkryć rzeczywistość młodego pokolenia.

  1. Utworzyć przy projekcie „Polska jako atrakcyjna przygoda” własny program telewizyjny, radiowy, prasowy i internetowy inspirowany programem Rady i przez nią monitorowany. Finanse „składkowe” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

  2. Poszukiwanie nowego języka mediów i nowego sposobu opowiadania ( story telling) o problemach młodego pokolenia, odejście od stereotypowych formatów obowiązujących masowo w mediach.

 

Przykładowe tematy do promowania w mediach, monitorowane przez Radę:

- Skok na Unię. Współtworzenie i kształtowanie nowej Unii Europejskiej. Unia jako atrakcyjna przygoda młodego pokolenia. Nie powtarzanie i „małpowanie” zachodu jako ikony postępu, a myślenie o naszych chrześcijańskich wartościach jako o awangardzie.

- Trójmorze. Próba formułowania wizji młodego pokolenia co do współpracy państw Trójmorza i Europy Zachodniej.

- Ukryte problemy młodego pokolenia. Źródłem informacji np. Hip-hop, kinematografia itp.

- Nowa definicja diaspory polskiej i „Wspólnoty polskiej” i jej zadań w młodym pokoleniu. Uatrakcyjnienie wzajemnych kontaktów Hasło „Tu i tam jednocześnie”. Intensywna wymiana w obszarze kultury, biznesu, nauki, sportu oparta na oddolnej aktywności młodych ludzi.

- Pomoc dla Afryki. Sformułowanie nowego sposobu opowiadania o problemie pomocy. Wolontariat. Misje. Ekonomia.

 

Efektem pracy Rady byłby coroczny raport o stanie młodego pokolenia składany na ręce Prezydenta RP. Pamiętając, że partie polityczne przemijają, a naród i społeczeństwo pozostaje rada przygotowuje program dotyczący młodego pokolenia na przyszłe wybory prezydenckie służąc urzędowi prezydenta, a nie doraźnym politycznym interesom.

 

 

 

Laboratorium Reportażu a Rada ds. Młodego Pokolenia przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej 

 

© Laboratorium Reportażu 2024