Ostateczne logo Pracowni Reportażu

obrót 90° w lew

w poziomie

Spotkanie autorskie Pracowni Reportażu w Radomiu.

Opowiadamy o powstawaniu książki "Kto tu wpuścił dziennikarzy".

Od lewej: Anna Kot, Marek Miller, Bożena Porczyńka (kierownik Domu Kultury)

Wystawa nr 2 

"Grudzień 1970 - po dziesięciu latach"

Recenzja z wystawy Pracowni Reportażu

Dwie wystawy

ZNALEŹĆ TEKST!!!

POPRAWIĆ JAKOŚĆ ZDJĘCIA!!!

Informacja o Pracowni Reportażu

Podanie o przeprowadzenie "Rejestracji II – Zawód Reporter"

Na koniec spaliliśmy nasze sylwetki na wspólnym stosie. Happeningowi przez cały czas towarzyszył szum morza (nasz obóz był zlokalizowany nad morzem), nagrany na taśmę magnetofonową.

W tym miejscu zabrał głos poeta Julian Kornhauser, komentując swoimi wierszami zaistniałą sytuację.

Teraz poprosiliśmy uczestników happeningu, aby wydarli swoje sylwetki. 

Wieczorem zebraliśmy wszystkich w naszym klubie mieszczącym się w piwnicy. Tu poprosiliśmy zebranych, aby na pakowym papierze umieszczonym na ścianach obrysowali kredą swoją sylwetkę. Każdy miał wpisać swój komentarz do sylwetki umieszczonej na ścieżce z napisem "Jestem samotny"

Najpierw na ścieżce biegnącej do jadalni umieściliśmy sylwetkę postaci ludzkiej z napisem "Jestem samotny"

BRAK RECENZJI PRASOWEJ O SŁUPIE

Winieta artykułu Pracowni Reportażu

Recenzja z wystawy Pracowni Reportażu

Zdjęcie z wystawy "Grudzień 1970"

Strajk głodowy w Łodzi - manifestacja

Recenzja z wystawy. "Ekspres Ilustrowany", 2 grudnia 1980 r. 

Zdjęcia z wystawy poświęconej pierwszemu przyjazdowi Lecha Wałęsy do Łodzi

Zdjęcie Lecha Wałęsy z naszej wystawy

Na zdjęciu: Marek Miller, Zofia Turowska, Waldemar Wiśniewski, redaktor Andrzej Wojciechowski

Ulica Piotrkowska. Gmach prasy.

Członkowie Pracowni Reportażu przed witryną, na której umieszczony jest fotoreportaż z wystawy poświęconej Białemu Marszowi w Krakowie po zamachu na papieża

Zespół Pracowni: Anna Kot, Paweł Tomaszewski, Urszula Surmacz, Marek Miller, Małgorzata Golicka, Ewa Kafarska, Jolanta Kwapiszewska, Grażyna Zdrojewska

Pracownia Reportażu obraduje w mieszkaniu Marka Millera

Czytanie artykułu Pracowni Reportażu podczas strajku okupacyjnego w Zakładach im. Juliana Marchlewskiego (byłe zakłady Izraela Poznańskiego)

"Gdańsk 80" – fragment przyszłej książki „Kto tu wpuścił dziennikarzy” - 16.08.1981 - tygodnik społeczno-kulturalny „Odgłosy”

Artykuł Pracowni Reportażu w tygodniku społeczno-kulturalnym „Odgłosy”. Fragmenty książki „Kto tu wpuścił dziennikarzy” – 30.11.1980 – rozmowa z reporterem Wojciechem Giełżyńskim

Pokwitowanie pocztowe stypendium SDP przyznane Pracowni Reportażu przez Stefana Bratkowskiego na zbieranie materiału do książki "Kto tu wpuścił dziennikarzy" opowiadającej o strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. 

Projekty logo Pracowni Reportażu, które braliśmy pod uwagę przed ostatecznym wyborem

Pracowania Reportażu

Rozdział IV

Lista założycieli: Andrzej Bibel, Alicja Sarnat, Dobrosław Malawski, Marek Miller

Manifest Marka Millera "Dziennikarstwo subiektywne" był podsumowaniem eksperymentów paraprasowych, performansów i happeningów

Rozdział III

Na zdjęciu Iza Płachta, Jarek Buko

Na zdjęciu Waldek Starski

Redakcja "Sic!" przy pracy

Na zdjęciu Iza Płachta, Jarek Buko

Na zdjęciu od lewej Ania Orzeszka, Marek Miller, Iza Płachta, Jarek Buko

Na zdjęciu od lewej Ania Orzeszka, Marek Miller, Iza Płachta, Jarek Buko

Gazetka ścienna "Socjomowa".

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny.

Kierunek Socjologia. Uniwersytet Łódzki.

Rok 1973

Rozdział I

Rozdział II

Temat numeru: Komiks-kolaż. Praca zbiorowa

Sztuka komiksu należała do naszych stałych zainteresowań. Autor "Szaleńca" Marek Skrobecki jest dziś wybitnym twórcą filmów animowanych. Wtedy zaczynał. DOPISAĆ 1-2 ZDANIA O NIM

Temat numeru - Komiks

Temat numeru - Sesja

Rękopis wiersza "Testament mój" Zdzisława Jaskuły

POEZJA WSPÓŁCZESNA

Na zdjęciu: Jacek Bieriezin

POEZJA WSPÓŁCZESNA

ZDOBYĆ ZDJĘCIE ANDRZEJA BIBLA

Na zdjęciu: Marek Miller

Na zdjęciu: Marek Miller

Wyjazd weekendowy Studia Emisji Czasu do pałacu w Nieborowie.

Spotkanie z prof. Janem Szczepańskim – legendą polskiej socjologii

Rok 1975

"Rejestracja I". Zdarzenie paraprasowe – happening. Obóz wakacyjny SZSP. Mielno, 1975 rok.

"Dziennikarstwo subiektywne – manifest Marka Millera"

Scenariusz zdarzenia paraprasowego "Rejestracja II – Zawód Reporter"

"Rejestracja II – zawód reporter".

Zdarzenie paraprasowe – happening 

List otwarty założycieli Studia Emisji Czasu

Zaproszenie na "Rejestrację II - Zawód Reporter"

Zdarzenie paraprasowe "Rejestracja II - Zawód Reporter". Rok 1975. foto: Witek Pasierbiak 

"Sic!" nr 2 – poświęcony eksperymentom paraprasowym

BRAK!

Redakcja tworząca słup "Sic!": Jarek Buko, Ania Orzeszko, Iza Płachta, Waldek Starski, Marek Miller

Redakcja "Sic!" obraduje

"Sic!" nr 4 – bezimienności i zagubieniu pokolenia oparte na poezji Leszka Moczulskiego

"Sic!" nr 3 – poświęcony guevaryzmowi

i plakatowi politycznemu

"Sic!" nr 1 – poświęcony sztuce komiksu

Studio Emisji Czasu.

Siedziba – Studenckiego Klubu Uniwersytetu Łódzkiego "Na piętrze"

ul. Jaracza 7

1975 rok

Eksperymenty paraprasowe

– Słup "Sic!"

instalacja w formie bryły przestrzennej. Słup ogłoszeniowy.

Kierunek Socjologia UŁ. Rok 1974

"Socjomowa" nr 10

"Socjomowa" nr 9

"Socjomowa" nr 8

"Socjomowa" nr 7

"Socjomowa" nr 6

"Socjomowa" nr 5

Na zdjęciu: Zdzisław Jaskuła

"Socjomowa" nr 4

"Socjomowa" nr 3

"Socjomowa" nr 2

"Socjomowa" nr 1

PREHISTORIA LABORATORIUM REPORTAŻU

ARCHIWUM

© Laboratorium Reportażu 2024