ARCHIWUM

Ostateczne logo Pracowni Reportażu

autor: Mariusz Ammer

Spotkanie autorskie Pracowni Reportażu w Radomiu.

Opowiadamy o powstawaniu książki "Kto tu wpuścił dziennikarzy".

Od lewej: Anna Kot, Marek Miller, Bożena Porczyńka (kierownik Domu Kultury)

Wystawa nr 2 

"Grudzień 1970 - po dziesięciu latach"

Recenzja z wystawy Pracowni Reportażu

Dwie wystawy

ZNALEŹĆ TEKST!!!

POPRAWIĆ JAKOŚĆ ZDJĘCIA!!!

Informacja o Pracowni Reportażu

Winieta artykułu Pracowni Reportażu

Strajk głodowy w Łodzi - manifestacja

Recenzja z wystawy. "Ekspres Ilustrowany", 2 grudnia 1980 r. 

Zdjęcia z wystawy poświęconej pierwszemu przyjazdowi Lecha Wałęsy do Łodzi

Zdjęcie Lecha Wałęsy z naszej wystawy

Na zdjęciu: Marek Miller, Zofia Turowska, Waldemar Wiśniewski, redaktor Andrzej Wojciechowski

Ulica Piotrkowska. Gmach prasy.

Członkowie Pracowni Reportażu przed witryną, na której umieszczony jest fotoreportaż z wystawy poświęconej Białemu Marszowi w Krakowie po zamachu na papieża

Zespół Pracowni: Anna Kot, Paweł Tomaszewski, Urszula Surmacz, Marek Miller, Małgorzata Golicka, Ewa Kafarska, Jolanta Kwapiszewska, Grażyna Zdrojewska

Pracownia Reportażu obraduje w mieszkaniu Marka Millera

Czytanie artykułu Pracowni Reportażu podczas strajku okupacyjnego w Zakładach im. Juliana Marchlewskiego (byłe zakłady Izraela Poznańskiego)

"Gdańsk 80" – fragment przyszłej książki „Kto tu wpuścił dziennikarzy” - 16.08.1981 - tygodnik społeczno-kulturalny „Odgłosy”

Artykuł Pracowni Reportażu w tygodniku społeczno-kulturalnym „Odgłosy”. Fragmenty książki „Kto tu wpuścił dziennikarzy” – 30.11.1980 – rozmowa z reporterem Wojciechem Giełżyńskim

Pokwitowanie pocztowe stypendium SDP przyznane Pracowni Reportażu przez Stefana Bratkowskiego na zbieranie materiału do książki "Kto tu wpuścił dziennikarzy" opowiadającej o strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. 

Projekty logo Pracowni Reportażu, które braliśmy pod uwagę przed ostatecznym wyborem

Pracowania Reportażu

Rozdział IV

© Laboratorium Reportażu 2024