Przejdź do strony

Rycina niewiadomego autorstwa opublikowana w 1888 r. przez francuskiego astronoma
Camille'a Flammariona. Przedstawia ona wędrowca, który dotarł do granic świata
i wystawiwszy głowę poza ziemską sferę, zachwyca się widokiem uporządkowanego
i wielce harmonijnego kosmosu

,

Dziennikarstwo jako narzedzie poznania

© Laboratorium Reportażu 2024